dijous, 14 d’octubre de 2010

Primera sessio de formació : calendari i temes del curs

1r TRIMESTRE

21 d'octubre
Temes  i calendari de les sessions.
Presentació de nous recursos.

18  de novembre
Llibres de text digitals.
Activitats  del Servei d'Immigració de l'Ajuntament.

16 de desembre
Immersió i escola al segle XXI
Esperiències de Lectura Fàcil

         
                      
SEGON TRIMESTRE

20 de gener
Interculturalitat i currículum . 
Experiènciès de centres.

17  de febrer
Xarxa i treball col.laboratiu. 
Actualització de recursos .

17 de març
Llengua i avaluació a  Primària i Secundària.


TERCER  TRIMESTRE

7 d'abril
TAC i atenció a la diversitat.
Els repositoris de recursos online.

19 de maig 
Intercanvi d'experiències