dimarts, 13 d’octubre de 2009

Calendari i temes del curs


CURS 2009-2010


1r Trimestre

15 d'octubre
Presentació i informacions diverses.


12 de novembre
Treball Cooperatiu
Experiències d'Aprenentatge i Servei.

10 de desembre
Competències bàsiques i Intel.ligències Múltiples.
Actualització de recursos per treballar l'expressió i comprensió oral.


2n Trimestre

14 de gener
Les xarxes socials a Internet . Recurs per al professorat i l'alumnat.


17 de febrer
La segona generació.Fills i filles d'immigrants.

11 de març
Racisme i etnocentrisme als llibres de text i altres recursos d'escola.


3r Trimestre

15 d'abril
Recursos pel treball en xarxa. El nostre Pla Educatiu d'Entorn.

13 de maig
Intercanvi de les nostres experiències .