dilluns, 25 de maig de 2009

Vídeos TV3 : Què m'has dit?


La Cristina Castelló del CEIP MEDITERRÀNIA ens ha proposat aquesta adreça de TV3 on podem trobar un recull de vídeos que tenen com a objectiu estimular l'ús del català, per mitjà de la descoberta de vocabulari, expressions i construccions gramaticals de tots els territoris de parla catalana.