dijous, 15 de gener de 2009

Bibliografia quarta sessió de formació

Bibliografia proposada pel Sr. Jordi Collet :


Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents educatius.
Subirats,J; Albaigés,B (2006) Fundació Jaume Bofill.

Els plans educatius d'entorn: debats, balanç i reptes.
Alegre,MA ; Collet,J, (2004) Fundació Jaume Bofill [Col·lecció Informes Breus, núm 9]


Quina educació per a quina societat? El rol dels Plans Educatius d’Entorn. XXI jornades de pares i mares a l’escola.
Collet,J (2008) (pendent de publicació).

Cuadernos de pedagogia Nº 375. Gener 2008 (Monogràfic PEE)
Monogràfic dels PEE Graó, núm.012, gener, febrer, març, abril, 2007

Llicències d’estudis
Gené Gordó “Gestió del coneixement i aprenentatge en xarxa"
Maria Majó “Els PEE, una xarxa de complicitats socioeducatives