diumenge, 18 de novembre de 2007

APORTACIONS SEGONA SESSIÓ DE FORMACIÓ

Després de comentar els apartats dels documents que fan referència a la revisió del Projecte Lingüístic de Centre que ja es estan penjats al nostre bloc , a la segona sessió de formació els coordinadors LIC van fer aquestes aportacions :

 • Hauriem de proposar també proves d’avaluació orals dels continguts treballats a les àrees no lingüístiques, tant a l’escola com a l’institut.
  Considerant que a la nostra vida quotidiana i a la feina les persones parlem molt més que escrivim , cal capacitar als alumnes per exposar adequadament els seus pensaments i coneixements .
  Es significatiu que a les proves de selectivitat no es plantegi cap prova oral .
  A més, una part dels nostres alumnes accediran a llocs de treball en els quals la relació oral amb el públic/ clients serà condició indispensable .

 • Als llibres de text de secundària hi ha molt poques propostes d’activitats orals.

 • Els nens i nenes de l’etapa de primària gaudeixen de les activitats orals . Quan són més grans , a l’etapa de secundària, els hi costa més participar. Possiblement aquest fet s’explica per les característiques própies de l’adolescència .
 • Cal definir estratègies metodològiques per assegurar un progrés continuat en l’aprenentatge de les llengua catalana al llarg de tota l’etapa obligatòria.
  És constata que a Educació Infantil i Cicle Inicial molts alumnes , que tenen com a llengües familiars altres diferents del català , avancen molt en aquest aprenentatge i als Cicles Mitja i Superior i a Secundària hi ha una disminució progressiva de competència

 • Els usos lingüístics de l’entorn dels nens i nenes són determinants .
  Si el català és poc present al carrer, és difícil que el percebin com una llengua de relació viva i necessària.

 • Cal compartir els objectius del Projecte Lingüístic del centre amb tots els agents educatius dels nostres alumnes ( monitors de menjador, esportius, entitats de lleure...) per afavorir la coherència de les nostres actuacions i el progrés dels nois i noies.
 • És important seguir treballant per aconseguir que fora de l’aula, als espais comuns del centre , la llengua de relació dels alumnes sigui el català.