dilluns, 29 d’octubre de 2007

RESUM DE LA PRIMERA SESSIÓ DE FORMACIÓ

EL TREBALL EN XARXA

QUÈ ENTENEM PEL TREBALL EN XARXA?

Aquella acció educativa que en les diferents fases ( disseny, realització i avaluació ) hi intervenen persones educadores de perfils diferents (polític, tècnic, ciutadà) i que treballen conjuntament per assolir objectius comuns que responen a les necessitats integrals d’un territori concret.


Algunes qüestions per reflexionar:

L’escola té moltes dificultats per fer front, tota sola, als reptes de la societat actual.
Les recerques, sobre aquest tema, ens ha demostrat que cal enfortir el treball educatiu integrat de tos els agents del territori .
Els centres educatius, les famílies, els serveis a les persones, els poder públics, els agents de l’educació no formal i la resta d’agents educatius del territori han de treballar per definir uns objectius comuns i unes línies d’actuació conjunta.

Els canvis en els àmbits tradicionals de socialització i de la convivència (família, escola, treball) impliquen la necessitat de cercar respostes integrades a problemes integrals.
Les respostes parcials, especialitzades i segmentades no obtenen els resultats previstos.

ELS PRINCIPIS DEL TREBALL EN XARXA

  • L’educació s’entén com un assumpte col·lectiu.
  • L’educació va més enllà de la instrucció.
  • Es parteix d’una diagnosi compartida dels diferents agents educatius , basada en mirades educatives diferents. Així cal articular les diferències no eliminar-les
  • S’ha de potenciar el treball cooperatiu entre els diferents agents educatius, respectant els ritmes de cadascú.


    Per a més informació, consulteu la bibliografia sobre el tema inclosa al RACO CLIC.