dimarts, 23 d’octubre de 2007

BIBLIOGRAFIA RELATIVA AL TREBALL EN XARXA

  • Educació i comunitat. Reflexions a l'entorn del treball integrat dels agents educatius.
Coordinadors : Joan Subirats i Bernat Albaiges. Ed. Fundació Jaume Bofill
  • Més enllà de l'escola. Tranformacions socials i noves dinàmiques educatives i professionals.
Josep Alsinet, Clara Riba, Montserrat Ribera i coordina Joan Subirats.Ed Fundació Jaume Bofill.
  • Educació i nous reptes socials.Aportacions a la Conferència Nacional d'Educació.
Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya
  • Escola Catalana nº 437 "L'altra escola"