dilluns, 29 d’octubre de 2007

RESUM DE LA PRIMERA SESSIÓ DE FORMACIÓ

EL TREBALL EN XARXA

QUÈ ENTENEM PEL TREBALL EN XARXA?

Aquella acció educativa que en les diferents fases ( disseny, realització i avaluació ) hi intervenen persones educadores de perfils diferents (polític, tècnic, ciutadà) i que treballen conjuntament per assolir objectius comuns que responen a les necessitats integrals d’un territori concret.


Algunes qüestions per reflexionar:

L’escola té moltes dificultats per fer front, tota sola, als reptes de la societat actual.
Les recerques, sobre aquest tema, ens ha demostrat que cal enfortir el treball educatiu integrat de tos els agents del territori .
Els centres educatius, les famílies, els serveis a les persones, els poder públics, els agents de l’educació no formal i la resta d’agents educatius del territori han de treballar per definir uns objectius comuns i unes línies d’actuació conjunta.

Els canvis en els àmbits tradicionals de socialització i de la convivència (família, escola, treball) impliquen la necessitat de cercar respostes integrades a problemes integrals.
Les respostes parcials, especialitzades i segmentades no obtenen els resultats previstos.

ELS PRINCIPIS DEL TREBALL EN XARXA

  • L’educació s’entén com un assumpte col·lectiu.
  • L’educació va més enllà de la instrucció.
  • Es parteix d’una diagnosi compartida dels diferents agents educatius , basada en mirades educatives diferents. Així cal articular les diferències no eliminar-les
  • S’ha de potenciar el treball cooperatiu entre els diferents agents educatius, respectant els ritmes de cadascú.


    Per a més informació, consulteu la bibliografia sobre el tema inclosa al RACO CLIC.





dimarts, 23 d’octubre de 2007

BIBLIOGRAFIA RELATIVA AL TREBALL EN XARXA

  • Educació i comunitat. Reflexions a l'entorn del treball integrat dels agents educatius.
Coordinadors : Joan Subirats i Bernat Albaiges. Ed. Fundació Jaume Bofill
  • Més enllà de l'escola. Tranformacions socials i noves dinàmiques educatives i professionals.
Josep Alsinet, Clara Riba, Montserrat Ribera i coordina Joan Subirats.Ed Fundació Jaume Bofill.
  • Educació i nous reptes socials.Aportacions a la Conferència Nacional d'Educació.
Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya
  • Escola Catalana nº 437 "L'altra escola"

TEMES DE LA PRIMERA SESSIÓ PRESENCIAL

Hola ,
a més de la presentació i la proposta de dates i temes per aquest curs, a la primera trobada us
faré un resum de com va el Pla Educatiu d'Entorn i també parlarem del treball en xarxa.
No us preocupeu que serà entretingut!

PROPOSTA DE LES DATES DE FORMACIÓ 2007-2008

Us proposem les següents dates per les sessions presencials de formació d'aquest curs :

1r trimestre
25 / 10 / 2007
15 / 11 / 2007
13 / 12 / 2007

2n trimestre
17 / 01 / 2008
14 / 02 / 2008
27 / 03 / 2008
3r  trimestre
17 / 04 / 2008
15 / 05 / 2008


El proper dijous 25 d'octubre en parlarem i farem les modificacions que calguin.